12. 12. 2019 - Úplněk v Blížencích

12.12.2019

ÚPLNĚK V BLÍŽENCÍCH🌝👫

Blíženci jsou znamení jejichž vládcem je Merkur. Jedná se o poslední letošní úplněk. Tento úplněk je charakteristický pro řešení vnitřních otázek, zaměřený na racionální přístup, který přináší skeptické pochyby, kterém jsou však naprosto přirozenou součástí. Nacházíme se tedy v období, kdy mohou různá nedorozumění a nejasnosti vyplout na povrch. Naše jistoty, hrdost či síla, se může snadno potkat s konfrontací, kdy si uvědomíme, že je zde stále velký prostor pro pokoru, že ne vždy umíme vysvětlit, podložit či dokázat to, o čem mluvíme. Může docházet k rozvyklání hlubokých vnitřních pravd či přehodnocování. Vše co jsme doposavad přehlíželi, neřešili (pro náš vlastní klid) je často neschopností postavit se tváří v tvář samotné realitě a přijmutí vlastní zodpovědnosti za ni. Cílem těchto dnů je přijmutí vlastní zodpovědnosti, řešení věcí hned a samotná snaha věci pojmenovat, protože jen na jasný a zřetelný problém lze nalézt řešení. Klíčem pro mnohé může být také rozpoznání, že neustálé hledání ideálu (vzhled, vztah, práce, ideální načasování atd.), po kterém prahneme ve vnějším světě, nepřináší žádné uspokojení a přichází až tehdy, kdy na sebe vezmeme onu zodpovědnost za náš život. Nemá tedy smysl čekat na dokonalou situaci v podobě perfektní práce či ideálního partnera. To že jsme stále posouváni do představ o dokonalosti, kterou pak chceme, jako součást našich životů, je pouze rozptýlením a únikem od pravé podstaty toho, co je v našich životech vážně důležité. Prosincový úplněk nás nutí k zamyšlení přesně v těch oblastech života, které si často idealizujeme (což je naši obranou a uníkem před pravdou). Dochází k odlišování - co je skutečně v našich životech potřebné v naší cestě za duchovním růstem a rozvojem a co je jen oblastí naplnění našich tužeb.💫
Všem vám chceme tedy popřát úspěšnou vědomou cestu i přes mlhavý úplněk, pevný a odhodlaný krok🤩 !

Všem vám chceme tedy popřát úspěšnou vědomou cestu i přes mlhavý úplněk, pevný a odhodlaný krok!