SOUTĚŽE

U každé soutěže je nutné dodržet všechny podmínky uvedené v soutěži (nejen po dobu trvání soutěže, ale i nadále).

Dodržení pravidel se kontroluje (je podmínkou pro možnost uplatnění výhry).

Každá soutež je oficiálně ukončena dnem, který je uveděný v podmínkách soutěže.

Po ukončení soutěže se musí výherce max. do 7 dnů přihlásit o výhru.

Platnost výběru výhry soutěže je vždy půl roku od ukončení soutěže (z kapacitních a organizačních důvodů).