Centrumzdravi

STRIOLATES


🌸NOVÉ LEKCE STRIOLATES 🌸
 
NOVÉ LEKCE KURZŮ STRIOLATES - (začátek dalších kurzů je - v týdnu od 4.března )

Jedná se vždy o 7 čakrových lekcí (každá lekce má 1,5h)

Možnost termínů:

PONDĚLÍ (od 9:30) - PLNO❗️

ÚTERÝ (od 17:30) - PLNO❗️

ČTVRTEK (od 18:00) - PLNO❗️

Kde: Centrum zdraví - květ života (Fügnerova 64, Lomnice nad Popelkou)

Cena celého kurzu: 1.400,-

v případě lekce mimo permanentku je cena 280 Kč.

V případě zájmu nutná rezervace: 735 756 756
Děkuji za váš zájem😊 Přihlášení na kurzy je závazné, proto si své přihlášení promyslete ať nezabíráte místo někomu, kdo má vážný zájem!  Děkuji za pochopení.


Hledáte v dnešním světe zaměřeném hlavně na fyzickou zdatnost či optiku těla něco, co Vás bude naplňovat nejen fyzické úrovni těla, ale také po stránce psychické a duševní?

Pokud je Vaše odpověď ANO, tak jste na správném místě a věřím, že právě STRIOLATES si najde ve Vašem životě své místo.
 
🌸 STRIOLATES je ORIGINÁLNÍ metodika, která je dostupná POUZE U NÁS!

🌸Lekce jsou prováděny v NADSTANDARTNĚ vybavených prostorech Centra zdraví.

🌸 Pro zachování KVALITY, OSOBNÍHO PŘÍSTUPU  KOMFORTU je maximálně 10 osob na lekci. 


Co STRIOLATES je?

Jedná se o novou - komplexní cvičební metodu, která nemá za cíl zlepšit pouze FYZICKÝ (tělesný) stav osobám, jež STRIOLATES pravidelně praktikují, ale pomoci každému, kdo má touto metodou chuť zlepšit svou životní rovnováhu na PSYCHICKÉ ale i DUŠEVNÍ úrovni. Nejedná se tedy pouze o cvičení, ale MOŽNOST, kterou Vám STRIOLATES nabízí.

Jak vůbec vznikl název STRIOLATES?

  Jak si můžete povšimnout v celém názvu sTRIOlates je, také symbolicky zahrnuta číslovka 3, což není náhodou. Jedná se opropojení třech základních aspektů lidského života a to:

1. TĚLO - jedná se o fyzickou úroveň našeho těla, kdy STRIOLATES funguje jako cvičebná metoda

2. MYSL - STRIOLATES funguje i na úrovni mysli, protože se jedná o vědomé cvičení, a cílem každého praktukujícího je se plně soustředit na přítomný okamžik, nenásilnou formou vědomí

3. DUCH - v rámci spojení dvou předešlích bodů tedy vědomého těla a odlehčeného stavu mysli se posouváme k třetímu bodu, kdy dochází k jednoduchým meditativním stavům za pomoci řízené relaxace a duševní hygieny

Toto propojení všech tří složek je také znázorněno symbolikou STRIOLATESU:

Každý ze tří vrcholů tohot symbolu představuje jednu složku 1. Tělo, 2. Mysl, 3. Duch, které se spojují přímo ve středu symbolu.

 Další součástí symbolu je spirála. Z jednoho jediného průsečíků těchto tří aspektů vychází pravotočivá spirála, která poukazuje na pozitivní propojení všech tří částí do jednoho konečného kruhu. Spirály jsou součástí v celé přírodě ať už u zvířat v parozích, lasturách u rostlin krásným příkladem jsou piniové šišky nebo slunečnice, ale ani lidské bytosti nejsou výjimkou, díky jedné malé spirále v našich uších máme možnost sluchu i energie se v těle pohybuje po spirále.

Spirála STRIOLATESU je vytvořená ze sedmi na sebe navazujícíh kruhů, jedná se o sedm základních čaker každého jedince. Čakra dle indického sanskrtu znamená kolo. Skrze jednotlivé čakry umístěné nad sebou ve středu trupu proudí energie. Jedná se tedy o naše energetická centra, která stimulují tok naší životní energie a tím dochází k dodávání naší životní síly. Když je čakerný energetický systém v rovováze a v pořádku dochází k naší vnitřní vyrovnanosti a zdraví. Ke každé čakře připadá také endokrinní žláza se svým hormonem. Pohyb v energetickém systému čaker funguje obdobně jako na hudební stupnici, oktávy existují nad i pod vlastní oktávou a teroreticky pokračují do nekonečna, stejně tak je tomu i u stupnice čaker.

Důležité je také zmínit, že mezi 3. a 4. a teké mezi 7. a (8.) ,,nad čakrou" se nachází tzv. zeď (nebo také půl krok) dochází k tomu, že ze zdola jsou vyšší čakry duchu skryté do té doby, dokud se nenaučí nižší čakry zvládnout.


Posouvání sebe sama

Jsme bytosti lidské, které žijí svůj život dle našeho nejlepšího přesvědčení, co v tu danou chvíli jde. Nic to neměním na tom, že za dobu, co žijeme vytváříme sami v sobě ,,traumata" (některá si možná neseme dokonce již z doby před), která si s sebou poctivě nosíme, jako takový ,,neviditelný batůžek" a z každou další (v naších očích) špatnou zkušeností se pro nás toto zavazadlo stává težším.

Proč tento ,,batůžek" ale nevysypat?

Odpověď není tak snadná, někdo na svých ,,traumatech" lpí, protože je má svým způsobem rád, někdo se bojí kroku do neznáma ...ikdyby to neznámo bylo pro nás přínosnější je tím čeho se nejvíc obáváme, právě proto, že nevíme, co nás čeká. Je těžké se zbavit jistoty ikdyž je pro nás mnohdy bolestivá. Existuje určitě mnoho dalších důvodů, proč si každý držíme svůj vlastní ,,batůžek traumat" pevně uzamknutý ,,zámkem lpění".

STRIOLATES se snaží i o otevření našeho ,,zámku lpění" abychom mohli obsah našeho ,,batůžku" prozkoumat a to přes klíč, kterým je pro nás porozumění. Jedná se o vnitřní porozumění našim traumatům (strachu, ztrátám, bolestem, utrpením...), které nás blokují na jednotlivých úrovních, ale je na nás abychom použili ,,klíč porozumění" abychom se mohli krok za krokem postupně osvobodit, otevřít naše vnitřní pravdy a dále se posouvat nejen v našem vnitřním světě, ale i v tom zevním.

Když se nám podaří toto propuštění našich vnitřních traumat z batůžku, tak se náš krok v cestě životem stane lehčím a radostnějším, protože my se staváme svobodnější bytostí.

Každému tématu z jednotlivých čaker bude věnována lekce aby docházelo k vnitřním odblokováním na těchto úrovních a aby bylo pro praktikujícího snazší čakru pročistit a přejít na úroveň další.


Naplnění smyslů

My jako lidé jsme byli obdarováni mnoha smysly. Smysl je obecně schopností přijímat určitý druh informací z okolí. Již tradičně se rozlišuje hlavních 5 smyslů.

 1. zrak (orgán oko)
 2. sluch (orgán ucho)
 3. hmat (orgán kůže)
 4. chuť (chuťové pohárky v ústech)
 5. čich (čichové buňky v nose)

dále bývá přiřazováno:

    6.   ústrojí rovnovážné (vnímání pohybu a polohy) a právě metoda STRIOLATESU se snaží o propojení nejen fyzické úrovně (cvičení) ale také vibrační (tedy zvukové) aromateraputické (vonné essence) chuťové (čaj) atd.

Dále při praktikování dochází k vědomé práci s myslí čemuž předchází čištění za pomoci jednoduché psychohygiieny a k násednému zaplnění za pomoci mindfullnes (mysl).

Protože nejen dle vlastních pocitů, ale i dle vědeckých šetření je člověk bytostí sociální (přátelskou) jsou lekce vedeny v malých skupinkách (kolem 10 osob). Proč tomu tak je?

 1. je na vědecké úrovni podloženo, že lidé, kteří dělají ,, kolektivní práce či sport" jsou šťastnější díky svým interakcím s ostatními lidmi
 2. jedná se o malé skupinky právě proto aby byla zachována individuálnost každého člověkaPrůběh

Úvodní lekce začíná seznámením nejen s metodikou STRIOLATESU, ale hlavně s vámi potažmo s námi na vzájem. Věřím tomu, že pokud nastane bližší spojení mezi lidmi navzájem dochází automaticky k dalšímu uvolnění (než kdybychom se nacházeli v neznámem prostředí mezi neznámími lidmi - tuto situaci by dokonce většina z nás označila za stresující).

Seznámením ale také dáváme najevo naši otevřenost, zájem a vstřícnost a kdy jindy se může člověk lépe posouvat než když se cítí příjemně a uvolněně?

Seznámení vede také k tomu, že vzájemně tvoříme jednu ,,koherentní bytost", kdy každý svou energií je potřebný. Nevadí, že zrovna třeba nemáte náladu či den, zastoupí či doplní Vás někdo jiný aby tomu příště mohlo být třeba právě naopak.

Začátek každé lekce funguje jako jakási forma ,,přivítání" přátel v kruhu s čajem (který je ke každé lekci specialně vybrán na podporu té dané čakry a problematiky, která je aktuálním tématem hodiny) v provoněné místnosti (jedná se o předem připravenou vonnou esenci, která je obdobně jako čaj předemurčena k danné čakře).

Každému tématu z jednotlivých čaker bude věnována lekce aby docházelo k vnitřním odblokováním na těchto úrovních a aby bylo pro praktikujícího snazší čakru pročistit a přejít na úroveň další.

Fyzické cvičení vzniklo spojením JÓGOVÝCH, STREČINGOVÝCH a PILATESOVÝCH pozic. STRIOLATES pracuje s myšlenkou, že pokud odblokováváme sebe i na vnitřních úrovních bytí automaticky se odblokováváme i na úrovních fyzických a můžeme posouvat i své tělo ,,dál" (platí to i v opačném pořadí). 


INFORMACE K LEKCÍM: 

KDY ZAČÍNÁME ? Konání lekcí je vždy vypsáno aktuálně, dle volné kapacity (proto sledujte stránky)

KDY ? Dle aktuálně vypsaných časů a termínů

S KÝM ? S Kristýnou Svatoňovou

JAK DLOUHO LEKCE TRVÁ ? Vždy 1h 30min

KDE ? V Centru zdraví - květ života

ADRESA ? Lomnice nad Popelkou, ulice: Fügnerova 64

JAK SI REZERVOVAT MÍSTO ? Možností je více: 1) tel. čísle 735 756 756,

                                                                                  2) FB stránky: Centrum zdraví - květ života

                                                                                  3) e-mail: sabolova.k@seznam.cz

                                                                                  4) formulářem ZDE:

REZERVACE MÍSTA JE ZÁVAZNÁ! Proto si své přihlášení promyslete ať nezabíráte místo někomu, kdo má vážný zájem! V případě zrušení rezervace - bez sehnání náhrady za sebe (méně než 14 dní před záhajením první lekce) bude účtována 50% z ceny kurzovného (tato suma je také nutná k uhrazení před začátkem kurzů).

PROČ JE NUTNÁ REZERVACE ? Lekce jsou kapacitně omezeny v zájmu zachování komfortu klientů

CENA Lekcí je 7 (každá je tématicky zaměřená na jednu čakru)

              CENA PERMANENTKY:  1.350 Kč  

V ceně je zahrnuto: 1. ochutnávka čaje tématicky k jednotlivé čakře

                                  2. vonná esence namíchaná dle jednotlivé čakry do difuzéru v prostoru 

                                  3. možnost zapůjčení vybavení: jogamatka,

                                                                                         pásky,

                                                                                         škraboška

                                                                                        cvičební kostky

                                                                                        deka.

NA CO SE MÁME TĚŠIT ? Na společné za 1. CVIČENÍ nejen Těla ale také Dechu, 

                                                                   za 2. RELAXACE Mysli i Těla,

                                                                   za 3. krátké MEDITACE/MINDFULNESS

CO S SEBOU ? Dobrou náladu! Pokud máte svou jogamatku. Pohodlné oblečení.

PRO KOHO JE STRIOLATES VHODNÝ ? Pro každého kdo má chuť se rozvíjet


ČASTÉ DOTAZY:

ZVLÁDNU TOTO CVIČENÍ IKDYŽ JSEM STARŠÍ? Určitě ano, STRIOLATES je metoda ve které hlavně ctíme nás samotné ( a to na jakékoli úrovni fyzické, psychické, duševní) takže není třeba se nikam nutit ani hnát.

CO SI MÁM VZÍT S SEBOU? Pokud máte svojí karimatku/jogamatku či jinou podložku na které rádi cvičíte vemte si ji určitě s sebou (polštářek či bolster na sezení jsou také super).

JE STRIOLATES CHODNÝ I PRO MUŽE? Ano, STRIOLATES není nijak omezený dle pohlaví.

VÍKENDOVÝ KURZ - STRIOLATES - CO SI POD TÍM PŘEDSTAVIT? 

 Kurzy zahrnují:

 •  možnost UBYTOVÁNÍ  (přímo v Centru zdraví - květ života) 
 • VŠECH 7 UZPŮSOBENÝCH LEKCÍ STRIOLATES, tak aby bylo možno celý kurz zaměřený na naše čakry zvládnout jak FYZICKY tak PSYCHICKY a DUŠEVNĚ.
 • SAUNOVÁNÍ v krásném prostředí naší ,,sauna chaloupky" v zimní zahradě
 • A DALŠÍ... více nalezenete https://www.cz-kvetzivota.cz/striolates-pobyt/

Pro více informací se nebojte napsat na email: sabolova.k@seznam.cz


Energetické šperky naleznete na: www.spiritualno.cz.

Těším se na náš společně strávený čas! 

                                                                                                            Mgr.  Kristýna Svatoňová, MBA

Centrum zdraví - květ života s.r.o. založeno v roce 2000 Cookies